Dobrze mieć nas pod ręką Gwarantujemy 100% zadowolenia ze świadczonych przez nas usług. PŁYTY I AKCESORIA MEBLOWE
01
PŁYTY I AKCESORIA MEBLOWE
Dobrze mieć nas pod ręką
Gwarantujemy 100% zadowolenia ze świadczonych przez nas usług.
Dobrze mieć nas pod ręką Gwarantujemy 100% zadowolenia ze świadczonych przez nas usług. PŁYTY I AKCESORIA MEBLOWE
01
PŁYTY I AKCESORIA MEBLOWE
Dobrze mieć nas pod ręką
Gwarantujemy 100% zadowolenia ze świadczonych przez nas usług.
Dobrze mieć nas pod ręką Gwarantujemy 100% zadowolenia ze świadczonych przez nas usług. PŁYTY I AKCESORIA MEBLOWE
01
PŁYTY I AKCESORIA MEBLOWE
Dobrze mieć nas pod ręką
Gwarantujemy 100% zadowolenia ze świadczonych przez nas usług.
Dobrze mieć nas pod ręką Gwarantujemy 100% zadowolenia ze świadczonych przez nas usług. PŁYTY I AKCESORIA MEBLOWE
01
PŁYTY I AKCESORIA MEBLOWE
Dobrze mieć nas pod ręką
Gwarantujemy 100% zadowolenia ze świadczonych przez nas usług.

Dotacje UNIA EUROPEJSKA

DREWMAX-W.M.BIEŃKOWSCY SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DREWMAX dzięki wdrożeniu rekomendacji Strategii Wzorniczej” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję Etap II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I Strategii Wzorniczej poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w 2 kategoriach oraz innowacji procesowej, marketingowej i organizacyjnej z wykorzystaniem projektowania wzorniczego. Firma jest otwarta na możliwości, jakie niesie wdrożenie zarządzania designem i jest gotowa na wprowadzenie zmian w zakresie swojego funkcjonowania.

Planowane efekty:

  1. Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu nowych produktów i zmian w procesie ich produkcji.
  2. Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym.
  3. Dotarcie do nowych grup odbiorców.
  4. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.
  5. Osiągniecie określonych rezultatów finansowych

Wartość projektu 5 353 108,83 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 998 740,00 PLN

logotypy POPW

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DREWMAX-W.M.BIEŃKOWSCY SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt pt : Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w DREWMAX-W.M.BIEŃKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Program operacyjny
RPLU.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa
RPLU.15.00.00. Odporne Lubelskie - zasoby REACT-EU dla Lubelskiego
Działanie
RPLU.15.01.00. Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

Cele projektu:

Celem projektu jest produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE, w przypadku Wnioskodawcy - energii słonecznej. Wnioskodawca poprzez realizację projektu weźmie udział w tworzeniu konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, zapewni dywersyfikację dostaw oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, w tym swojego przedsiębiorstwa. Projekt przyczyni się do zwiększenia wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii (OZE) w bilansie ogólnym.

Beneficjent:

Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j.

 

Obraz Unia